Поліфонії

Українська народна пісня - Щебетала пташечка Українська народна пісня - Ой літає соколонько Казахська народна пісня - Степ Українська народна пісня - Ой під горою Bach Johann Sebastian - Prelude D-Dur BWV 936 (Прелюдія D-Dur) Bach Johann Sebastian - Musette D-Dur BMW Anh. 126 (Волинка із нотного зошита Магдалени Бах) Bach Johann Sebastian - Französische Suite №2 c-moll, BWV 813. Courante (Куранта із Французької сюїти №2 c-moll) Bach Johann Sebastian - Gigue A-Dur (Жига A-Dur) Bach Johann Sebastian - Aria C-Dur (Арія C-Dur) Bach Johann Sebastian - Prelude and Fugue e-moll, BWV 555 (Прелюдія і фуга e-moll) Bach Johann Sebastian - Chorale (Хорал) Bach Johann Sebastian - Organ Prelude d-moll (Органна прелюдія d-moll) Bach Johann Sebastian - Little Prelude in c-moll – BWV 999 (Маленька прелюдія c-moll) Bach Johann Christian - Schwäbisch D-Dur (Модерато D-Dur) Bach Johann Sebastian - Aria d-moll, BWV Anh. 515 (Арія d-moll з нотного зошита Анни Магдалени Бах) Bach Johann Sebastian - Bourrée II, BWV 807 (Бурре з Англійської сюїти №2) Bach Johann Sebastian - Suite a-moll, BWV 818a (Сюїта a-moll для клавіра) Bach Johann Sebastian - Organ Prelude h-moll (Органна прелюдія h-moll) Bach Johann Sebastian - Prelude c-moll (Прелюдія c-moll) Bach Johann Sebastian - Suite Bes-Dur, BWV 821. Sarabande (Сарабанда із Сюїти Bes-Dur)